بازاریابی چریکی – بازاریابی پارتیزانی – Guerrilla Marketing , آموزش بازاریابی

بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing

 

بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing

 

بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing
بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing

 

بازاریابی چریکی ، بازاریابی پارتیزانی ، Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing یکی از روشهای بازاریابی محبوب به شمار می رود که در مورد آن صحبتهای بسیار شده است. در یک تعریف ساده و صریح از این روش ، بازاریابی چریکی ، بازاریابی پارتیزانی ، Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing مجموع روشهای هدف گیری اتفاقی بازار است که در آن از روشهای کم هزینه و غیرمعمول برای معرفی برند و محصول بهره گرفته می شود. برای مثال تراکت های تبلیغاتی یکی از معروف ترین روشهای بازاریابی چریکی محسوب میشوند که همه با آن آشنایی داریم.

کلاً بازاریابی چریکی یا بازاریابی پارتیزانی یا Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing بر پایه ی ابتکار استوار است.

این شیوه و این تکنیکهای بازاریابی ایده آل برای کارآفرینان و بیزینس های نوپا و با بودجه تبلیغاتی محدود است هرچند به این معنی نیست که شرکتهای بزرگ به سراغ این روش نمیروند. برای مثال یکی از غولهای صنعت خودروسازی در استراتژی بازاریابی چریکی خود مطابق تصویر زیر عمل کرده است:

 

استراتژی بازاریابی چریکی پژو ۳۰۸ , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing
استراتژی بازاریابی چریکی پژو ۳۰۸ , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing

 

در بازاریابی چریکی یا بازاریابی پارتیزانی یا Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing ، هدف پایه برقراری ارتباط با مشتری است طوری که مشتری در این ارتباط ، با برند و/یا محصول ما آشنا شده و به خاطر روش تبلیغات ، در ذهن خود با آن درگیر میشود. روشهای مختلفی هستند که می توانیم برای بازاریابی چریکی یا بازاریابی پارتیزانی یا Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing از آنها بهره بگیریم از تبلیغات روی دیوارها و دستگیره های مترو و اتوبوس برای ایستادن تا آسانسور و کف خیابان و غول معروف این روزها، اینترنت.

در پیاده سازی استراتژی های بازاریابی چریکی یا بازاریابی پارتیزانی یا Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing چیزی که بیش از همه حائز اهمیت خواهد بود، تعیین میزان ریسک استراتژی تعیین و لحاظ کردن آن است. در این متد، چیزی که هدف قرار دارد تحت تأثیر گذاشتن مخاطب و ورود به اعماق ذهن وی است و اگر در این مسیر، در انتقال پیام موفق عمل نکنیم، باعث شکست کل استراتژی و از بین رفتن بودجه احتمالاً اندک تبلیغاتی خواهد شد. چرا که حتماً باید دقت داشته باشیم با تأثیرگذاری بر یک مخاطب، با روش تبلیغات دهان به دهان، شاهد انتقال پیام خود از طریق مخاطبین به یکدیگر خواهیم بود و اگر اولین انتقال با موفقیت انجام نشده باشد، نتیجه برداشت اشتباه از کل برند خواهد بود.

البته در مورد ریسک باید اشاره ای هم داشته باشیم به عدم تطابق استراتژی با فرهنگ منطقه نیز غیرممکن بودن اجرا به دلیل محدودیتهای اداری و سازمانی.

در ادامه چند نمونه از استراتژی های بازاریابی چریکی ، بازاریابی پارتیزانی ، Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing را مشاهده میفرمایید که همگی از این سایت گرفته شده اند:

 

بازاریابی چریکی یا پارتیزانی با استفاده از اتوبوس برای تبلیغ باطری برند duracell , بازاریابی چریکی یا بازاریابی پارتیزانی یا Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing
بازاریابی چریکی یا پارتیزانی با استفاده از اتوبوس برای تبلیغ باطری برند duracell , بازاریابی چریکی یا بازاریابی پارتیزانی یا Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing

 

آسانسور چریکی , پارتیزانی ! , بازاریابی چریکی یا بازاریابی پارتیزانی یا Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing
آسانسور چریکی , پارتیزانی ! , آسانسور پارتیزانی ! , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing
استراتژی بازاریابی چریکی برای bounty , استراتژی بازاریابی پارتیزانی برای bounty , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing
استراتژی بازاریابی چریکی برای bounty , استراتژی بازاریابی پارتیزانی برای bounty , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing

 

اگر نگاهی کوتاه به واژه guerrilla marketing داشته باشیم، به جنگهای چریکی (Guerrilla Warfare) می رسیم ! جنگهایی نامنظم که بر پایه استراتژی های افراد و شهروندان مسلح استوار است . بازاریابی چریکی ، بازاریابی پارتیزانی ، Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing دقیقاً همان استراتژی ها را به یاد می آورد اما این بار در صنعت مارکتینگ . در واقع این روش بازاریابی وارد میدان های رقابت شد تا بر خلاف روشهای معمول ، احساسات مخاطب را هدف گرفته تأثیری به مراتب طولانی مدت تر بر وی به جای گذارد.

در بازاریابی چریکی ، بازاریابی پارتیزانی ، Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing ، صبر و برنامه ریزی به شدت خودنمایی میکنند و استراتژی هایی موفق خواهند بود که پشتشان برنامه ای قابل اجرا خوابیده باشد. برنامه ای برای برقراری ارتباط عمیق و مؤثر با مخاطب در حداقل زمان ممکن.

اگر کسب و کاری کوچک را استارت زده اید که سرمایه تبلیغاتی محدودی برایش مانده است ، یا اگر در شرایطی هستید که نمیتوانید به تبلیغات هزینه بر زیاد فکر کنید ، استفاده از بازاریابی چریکی یا بازاریابی پارتیزانی یا Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing می تواند برای شما بهترین گزینه باشد.

 

بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing , بازاریابی چریکی , بازاریابی پارتیزانی , Guerrilla Marketing , Guerilla Marketing

۴ comments

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *